1435242836_facebook.png
logo rozewicz-motionmale

Obserwuj nas

youtube  facebook

Imię:  

Email:

nowe_zestawienie_kolor.jpg

ROZMOWY O RÓŻEWICZU - KONFERENCJA I LO

W piątek, 3 czerwca, w I Liceum Ogólnokształcącym odbyła się konferencja naukowa pt. Porozmawiajmy o Różewiczu.... To kolejne ogniwo projektu „Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości – doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich” realizowanego przez naszą szkołę, Miejski Dom Kultury w Radomsku oraz Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, Archiwum Karla Dedeciusa oraz Goethe Institut w Warszawie.

Przedsięwzięcie skierowane było do nauczycieli i podzielone na trzy moduły. Pierwszy dotyczył samego projektu, pozostałe dwa wprowadzały kolejno w tematykę twórczości Tadeusza Różewicza i jej obecności w praktyce szkolnej oraz meandry przekładu.

 

Moduł pierwszy był krótkim podsumowaniem dotychczasowych działań projektowych. Jeden z koordynatorów przedsięwzięcia – pani Anna Piotrowska – omówiła kolejne ogniwa projektu, by potem krótko przedstawić plany na przyszłość.
Bohaterami spotkania byli goście z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: dr Joanna Warońska, Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej ds. Dydaktyki, dr hab. Bartosz Małczyński oraz dr Leszek Będkowski – pracownicy instytutu, dr Joanna Ławnikowska – Koper, dr Grzegorz Gwóźdź oraz dr. hab. prof. AJD Anna Majkiewicz – wykładowcy Instytutu Filologii Obcych. Prelegenci wygłosili wykłady, które wprowadzały zebranych w kolejny etap projektu (konkursy translatorsko – interpretacyjne zaplanowane na przełom września i października).  

Dr hab. Bartosz Małczyński w swym wystąpieniu: Różewicz pośmiertny skupił się na słowie pisanym Tadeusza Różewicza, na jego ekonomizacji, na zamiłowaniu do „form prostych”, „zanieczyszczeniu mowy poetyckiej”, na niechęci do stylizacji, ucieczce od „form gotowych”, na „wychodzeniu Różewicza z poezji”. Wykład był podróżą po twórczości poety, ze szcególnym uwzględnieniem dwóch tomików: „Ostatnia wolność” oraz „Znikanie”, nie zabrakło też odwołań do wielu innych tekstów. 

Dr Leszek Będkowski zastanawiał się nad obecnością poezji Tadeusza Różewicza w praktyce szkolnej,nad trafnością doboru tekstów, wygłosił uwagi na temat szkolnych kontekstów słowa poetykiego, by w końcu omówić warsztat pracy współczesnego polonisty.

 

Moduł dotyczący przekładu otworzył wykład dr Grzegorza Gwoździa Tadeusz Różewicz oczyma Adama Czerniawskiego, w którym anglista zastanawiał się nad trudnościami związanymi z przekładem tekstu poetyckiego. Spojrzał na utwory Różewicza z perspektywy filologa i na przykładach omówił elementy, które uniemożliwiają pełne oddanie poetyki twórcy.
 

Dr Joanna Ławnikowska – Koper skupiła się na dialogu Tadeusza Różewicza z kulturą niemiecką, podkreślając jego wyjątkową intensywność spowodowaną świadomością i otwartością poety, który mimo doświadczeń wojennych potrafił nawiązać „kreatywny” kontakt i „pojednać się” z Niemcami, stąd liczne podróże i spotkania, stąd kontakty osobiste z sąsiadami, zainteresowanie literaturą krajów niemieckojęzycznych i recepcja twórczości Tadeusza Różewicza w kulturze niemieckiej.
 

Wykład prof. Anny Majkiewicz stanowił właściwie podsumowanie dotychczasowych rozważań. Prelegentka mówiła o praktyce translacji, o trudnościach związanych z przekładem poezji Tadeusza Różewicza, zwracając jednocześnie uwagę na odmienność spojrzenia tych, którzy mierzą się z żywym tekstem. Porównując różne koncepcje przekładu utworów radomszczanina(Dedecius-Bereska-Kunert-Lachmann) Pani Profesor wykazała, że translacja słowa poetyckiego wiąże się z subiektywizmem tłumacza.          

 

Konferencja była wyjątkowym wydarzeniem, które na długo zapisze się w pamięci uczestników i organizatorów.

 

 

A.P.

 

 

DSC 4003 DSC 4010 DSC 4018 DSC 4022 DSC 4040 DSC 4053 DSC 4075 DSC 4088 DSC 4114

 

 

 

 

 

 

 

WŁOSEK POETY WYBRANY PRZEZ UNESCO

Wiersz „Włosek poety” Tadeusza Różewicza będzie stanowić tekst oficjalnego światowego hymnu książki UNESCO. Autorem muzyki do hymnu jest Jan Kanty Pawluśkiewicz. Tekst hymnu zostanie przetłumaczony na kilkadziesiąt języków. Hymn zostanie wykonany podczas wyjątkowego flash mobu: równocześnie o tej samej godzinie w kilkudziesięciu miastach na całym świecie zaśpiewają go wybrani artyści. W Polsce wykona go śpiewaczka operowa Elżbieta Towarnicka. Hymn będzie można usłyszeć 31 lipca na Rynku we Wrocławiu podczas Ogólnopolskiego Zlotu Dyskusyjnych Klubów Książki.

Tadeusz Różewicz
Włosek poety

Poeta to na pewno ktoś
Słuchajcie głosu poety
Choćby ten głos
był cienki jak włos
Jak jeden włos Julietty

Jeśli się zerwie włosek ten
to nasza nudna kula
upadnie w ciemność

Czy ja wiem
albo się zbłąka w chmurach

Słyszycie Czasem wisi coś
na jednym włosku wisi
Dziś włoskiem tym poety glos
Słyszycie

Ktoś tam słyszy

 

ROK PO OROŃSKU - WERNISAŻ WYSTAWY

15 kwietnia 2016 w galerii LOOK - Centrum Promocji Mody Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi - odbył się wernisaż wystawy ROK PO OROŃSKU. Wystawa prezentuje m.in. zdjęcia rzeźb rzeźb plenerowych inspirowanych twórczością Tadeusza Różewicza. Kuratorem wystawy jest Bogdan Wajberg. Rzeźby wykonano w kwietniu 2015 r. podczas pleneru w Orońsku. Pięciu artystów rzeźbiarzy wykonało unikatowe rzeźby inspirując się cytatem z "Kartoteki. Kartoteki rozrzuconej" Tadeusza Różewicza "(…) Długo wędrowałem, zanim doszedłem do siebie (...)" :  Bogdan Wajberg - pracuje na Wydziale Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi w Pracowni Rzeźby. Autor i koordynator międzynarodowych warsztatów i sympozjów studentów i pedagogów w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Kurator wystaw krajowych i międzynarodowych. Uczestnik licznych warsztatów i sympozjów w Europie;
Maciej Aleksandrowicz - wykładowca na Wydziale Rzeźby w Pracowni Projektowania Przestrzennego ASP w Warszawie;
Mariusz Burdek - asystent na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku;
Andrzej Kosowski - Pracownik dydaktyczny na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu;
Marcin Nosko - prowadzi Pracownię Rzeźby w Kamieniu na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rzeźby można oglądać w radomszczańśkim parku przy ul. Narutowicza na przeciwko dawnego Kina "Kinema".

 

 

VIII OKP im. J. RÓŻEWICZA

Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko, organizatorzy Różewicz Open Festiwal, ogłaszają VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza. Dwuetapowy konkurs, którego nagrodą główną jest wydanie tomiku poetyckiego, dedykowany jest do autorów przed debiutem z kraju i z zagranicy. Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy własnego autorstwa, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach , na stronach internetowych, e-bookach ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów jest dowolna. Wiersze muszą być napisane w języku polskim. Prace należy przesyłać do 1 sierpnia 2016 r. na adres Miejskiego Domu Kultury w Radomsku (ul. Brzeźnicka 5, 97 - 500 Radomsko, dopisek "Konkurs Poetycki")

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu (do pobrania TUTAJ).

 

VIII OKP im. J. RÓŻEWICZA - OGŁOSZENIE KONKURSU

Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko, organizatorzy Różewicz Open Festiwal, ogłaszają VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza. Dwuetapowy konkurs, którego nagrodą główną jest wydanie tomiku poetyckiego, dedykowany jest do autorów przed debiutem z kraju i z zagranicy. Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy własnego autorstwa, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach , na stronach internetowych, e-bookach ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów jest dowolna. Wiersze muszą być napisane w języku polskim. Prace należy przesyłać do 1 sierpnia 2016 r. na adres Miejskiego Domu Kultury w Radomsku (ul. Brzeźnicka 5, 97 - 500 Radomsko, dopisek "Konkurs Poetycki")

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu (do pobrania TUTAJ).

 

 

INTERPRETACJA I TRANSLACJA - SEMINARIUM DEDYKOWANE TADEUSZOWI RÓŻEWICZOWI

17 marca 2016 r. w MDK Radomsko odbyło się Seminarium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. "Tadeusz Różewicz - interpretacja i translacja", które prowadziła dr Ilona Czechowska z Archiwum Karla Dedeciusa. Seminarium to część projektu pt. "Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości - doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno - translatorskie" realizowanego przez I LO w Radomsku przy współpracy z Miejskim Domem Kultury w Radomsku, Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach oraz Goethe Institut w Warszawie.

 


DSC06409 DSC06410 DSC06415 DSC06417 DSC06419 DSC06428

 

NA DRODZE KU PROFESJONALIZMOWI LINGWISTYCZNEMU

11 marca 2016r. uczniowie I LO wzięli udział w warsztatach lingwistycznych z języków angielskiego i niemieckiego. Szkolenie językowe ukierunkowane na doskonalenie technik interpretacyjno – tłumaczeniowych odbyło się w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i stanowiło kolejny moduł projektu Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości - doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich.

Warsztaty lingwistyczne przygotowali pracownicy akademiccy. Zajęcia z języka niemieckiego miały charakter stricte tłumaczeniowy. Pani dr Joanna Ławnikowska – Koper przedstawiła techniki tłumaczeniowe, które ćwiczono podczas spotkania. Licealiści uświadomili sobie, jak wiele umiejętności (oprócz perfekcyjnej znajomości języka) musi posiąść tłumacz symultaniczny. Młodzież z zaangażowaniem podejmowała zadania translatorskie. Nowoczesne laboratorium AJD, w którym pracowali licealiści dawało poczucie bycia profesjonalnym tłumaczem.

Opiekunem sekcji języka angielskiego była pani mgr Agata Leśniczek. Jej asystenci – studenci trzeciego roku filologii angielskiej - poprowadzili zajęcia o charakterze interpretacyjnym. Młodzież miała okazję skorelować swą wiedzę popularno – naukową z nabytymi umiejętnościami lingwistycznymi. Interpretacja pojęć została wpleciona w zabawę językową.

Wyjazd do AJD nie tylko ubogacił merytorycznie, ale także zintegrował „językowców” I LO, uczniów klas Ic, Id, If, IIb, IIc, IIId i IIIf. Nauczyciele języków angielskiego i niemieckiego - panie Iwona Bałazińska i Elżbieta Ozga z dumą przysłuchiwały się pracy swoich podopiecznych podczas treningu lingwistycznego. Gratulujemy naszym uczniom ich umiejętności językowych. Warsztaty udowodniły, że młodzież stawia pewne kroki na drodze ku przyszłości nabywając umiejętności interpretacyjno – tłumaczeniowych.

Iwona Bałazińska

 

20160311 102406 20160311 102657 20160311 115503

 

KONKURS LINGWISTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY

2 lutego 2016 roku zostało zrealizowane kolejne ogniwo projektu Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości - doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich. 72 uczniów szkół gimnazjalnych naszego powiatu doskonaliło i sprawdzało swoje umiejętności w zakresie języków angielskiego i niemieckiego.

Uroczystość współzawodnictwa została przygotowana przez zespół nauczycieli I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku. Organizacyjnie inicjatywę wsparły instytucje współtworzące projekt: Miejski Dom Kultury w Radomsku, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Radomska, „Kino za Rogiem w Radomsku” i Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach.

Konkurs lingwistyczny o charakterze interpretacyjno – tłumaczeniowym odbył się w budynku Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku. Przed rozpoczęciem zmagań lingwistycznych uczennica Basia Studniarek (kl. IIb), przy akompaniamencie Ani Mariankowskiej (kl. IIb) zaprezentowała swe umiejętności wokalne i językowe. Śpiewała w językach angielskim i niemieckim.

         Podczas turnieju młodzież pracowała w zespołach dwuosobowych. Zadania, z którymi przyszło się zmierzyć gimnazjalistom wymagały umiejętności rozumienia zarówno tekstu słuchanego, jak i pisanego. Uczestniczący doskonalili swe umiejętności lingwistyczne w obszarze tematyki życia codziennego. Kontekst sytuacyjny rozwiązywanych zadań został nakreślony poprzez filmiki, słuchowiska niemieckojęzyczne, teksty scenek, które zostały zaprezentowane podczas listopadowych warsztatów i oferty zaczerpniętej z broszurki austriackiej restauracji „Rosenberger”. Uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem.

         Na dzień 17 marca 2016r. zaplanowano oficjalne rozstrzygnięcie konkursu, podczas którego wręczone zostaną nagrody i dyplomy. Tego dnia na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego pojawi się lista wyróżnionych. Uhonorowanie zwycięzców odbędzie się podczas profesjonalnych warsztatów tłumaczeniowych, które poprowadzi pracownik Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach – pani dr Ilona Czechowska. Jej prelekcja koncentrować się będzie na twórczości Tadeusza Różewicza w kontekście tłumaczenia.

 

IMG 7017 IMG 7021 IMG 7022

 

KONKURS TRANSLATORSKI

2 lutego 2016 r. odbył się konkurs językowy dla uczniów szkół gimnazjalnych realizowany ramach projektu „Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości – doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno-translatorskich” organizowanego I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku. Uczestnicząca w projekcie młodzież nie tylko poszerzy swą wiedzę i udoskonali swe umiejętności językowe, ale także zostanie uwrażliwiona na odbiór poezji Tadeusza Różewicza i kunszt translatora. Podczas konkursu uczniowie rozwiązywali zadania o charakterze tłumaczeniowym w formie testu w języku angielskim i niemieckim. Natomiast 11 marca 2016 r. odbędą się warsztaty leksykalno – literackie w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dla uczniów I LO.